ขอแแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ ๑ – ๑๕ และสอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา โครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ มอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ ๑ – ๑๕ และสอบได้คะแนนสูงสุดแต่ละวิชา โครงการสอบชิงแชมป์เยาวชนคนเก่ง ครั้งที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔ – ป.๖)
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช