“ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕” ประเภทผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โอกาสได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕” ประเภทผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย และจะเข้ารับโล่รางวัล ในงานประชุมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช