ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริฉัตร อุทิศสาร ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริฉัตร อุทิศสาร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๐๙  โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ตัวแทนอำเภอเมือง
? ได้รับรางวัลชนะเลิศ?การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง งานวันสตรีสากลจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยมีนายจตุพล ศรีดำ พัฒนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช พัฒนาการอำเภอ คณะกรรมการสตรีอำเภอ เป็นผู้มอบเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
ผศ.ดร. ฆนัท ธาตุทอง อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ผศ.ดร.ธีรวัฒน์ ช่างสาน อาจารย์ประจำหลักสูตรสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
อาจารย์ญาดา จุลเสวก อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช