งานข้อมูลสารสนเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยคลิกดูจากกระดานอัฉริยะนี้ https://padlet.com/vijitraa/2-2565-opwwikv7px3zhsxz

โดยคลิกดูจากกระดานอัฉริยะนี้ 

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช