สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านคอมพิวเตอร์
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านเพลงบอก
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านต่อคำศัพท์ภาษาไทย
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านขับร้องสากล
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านกรีฑา
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านบาสเกตบอล
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช