สอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดสอบคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษ เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๖
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านเพลงบอก
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านดนตรีสากล – ขับร้อง
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านดนตรีไทย
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านกรีฑา
⚪️🔵 ความสามารถพิเศษด้านบาสเกตบอล
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช