ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) – โครงการ SMGPlab boyติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช