กำหนดเวลา เปิดระบบให้นักเรียนเลือก วิชาเลือกเพิ่มเติม กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมในเครื่องแบบ ภาษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

 

กำหนดเวลา เปิดระบบให้นักเรียนเลือก วิชาเลือกเพิ่มเติม และกิจกรรมชุมนุม ปีการศึกษา 2566

ชั้น ม.1 ห้อง 2-9
ชั้น ม.2 ห้อง 1-9
ชั้น ม.4,ม.5 ห้อง 5-8
เลือก วิชาเลือกเพิ่มเติม ของภาคเรียนที่ 1/2566 วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566
ชั้น ม.1-หญิง
เลือก กิจกรรมในเครื่องแบบ
(ยุวกาชาด,ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ,เนตรนารี)
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566
ชั้น ม.3 ห้อง 1-11
ชั้น ม.6 ห้อง 1-11
ชั้น ม.413
เลือก วิชาภาษาที่ 3 ของปีการศึกษา 2566
(413 เลือก จีน/ญี่ปุ่น )
วันพฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2566
ชั้น ม.1-ม.6 ทุกคน เลือกกิจกรรมชุมนุม ของปีการศึกษา 2566 วันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2566
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช