บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ และ ครูอัตราจ้างสอนวิชาวิทยาศาสตร์epติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช