เพลงบอกนักเรียน น้ำเสียงไพเราะมาก เพชรเม็ดงามในอนาคตของวงการเพลงบอก ศิลปะประจำท้องถิ่นทางปักษ์ใต้บ้านเรา

เพลงบอกนักเรียน 🤍💙 น้ำเสียงไพเราะมาก เพชรเม็ดงาม 💎 ในอนาคตของวงการเพลงบอก ศิลปะประจำท้องถิ่นทางปักษ์ใต้บ้านเรา
นำโดย : นายอภิชญะ อินทรสาร ประธานคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช รุ่นที่ ๑๐๕
ขอบคุณภาพกิจกรรมจาก : วิเชียรบ้านทุ่ง
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช