ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รายการสมุนไพรหัวใจลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ และเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล (น้องเพลง) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒๐๕ 🏆🥇โอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รายการสมุนไพรหัวใจลูกทุ่ง ประจำปี ๒๕๖๕ รุ่นอายุ ๗ – ๑๒ ปี ณ ศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทย วัดคีรีวงก์ ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ซึ่งเป็นโครงการของวัดคีรีวงก์ โดยพระมหาขวัญชัย อัครโย เจ้าอาวาส
ทั้งนี้ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ได้มีโอกาสร่วมกับศูนย์เรียนรู้สมุนไพรไทย เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วังสระปทุม นับเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง วงศ์ตระกูล และชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เด็กหญิงลักษณ์นารา กุศล ยังได้รับเกียรติบัตร “คนดีศรีลานสกา” จากสภาวัฒนธรรมอำเภอลานสกา ณ ที่ว่าการอำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช