ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายแนะแนว งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาถึงนักเรียนระดับ ม.4-ม.6

ประชาสัมพันธ์จากฝ่ายแนะแนว
งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาถึงนักเรียนระดับ ม.4-ม.6 ที่มีความประสงค์กู้เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2566ให้ผู้ประสงค์กู้ปรึกษาผู้ปกครองพิจารณาให้รอบคอบก่อนดำเนินการขอกู้ศึกษารายละเอียดตามที่ส่งมา
แล้วเข้ากลุ่มไลน์ กยศ.2566 เพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไปได้เลยคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ครูสุดที่รัก สัญพิบูลย์ 095-0759796
ครูชุติมา คำแก้ว  086-6837101
ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2566

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช