ครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช