ขอแสดงความยินดีกับนายสง่า นาวารัตน์ โอกาสได้รับโล่รางวัล “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๕

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับนายสง่า นาวารัตน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/นายกสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โอกาสได้รับโล่รางวัล 🏆 “ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น” ประจำปี ๒๕๖๕ 🏅 ประเภทผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น ด้านทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย ประจำปี ๒๕๖๕ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ในงานประชุมสัมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช