รับสมัครคัดเลือกบุคคลครูอัตราจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช