ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราชาวไทยจ้างสอนวิชาสังคมศึกษาเป็นภาษาอังกฤษEPติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช