พิธีมอบธงและป้ายประจำคณะสี ในการแข่งขันกรีฑาคณะสีกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

“รุ่นสู่รุ่น สู่กรีฑาคณะสีกัลยาณีศรีธรรมราช” 🤍💙
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบธงและป้ายประจำคณะสี ในการแข่งขันกรีฑาคณะสีกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
สีฟ้า เมฆราช 🩵
สีแดง ระวีวัฒนา❤️
สีส้ม นฤนาทจักรินทร์🧡
สีเหลือง บุษราคัม💛
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช