เยี่ยมคารวะนายวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ (โกหว่า) ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง ๔ ท่าน ตัวแทนคณะครู เข้าเยี่ยมคารวะนายวรศักดิ์ อดิเทพวรพันธ์ (โกหว่า) ประธานที่ปรึกษาโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ณ บ้านพัก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการได้นำเรียนถึงรายละเอียดในการจัดงานวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบปีที่ ๑๐๕ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ ซึ่งกำหนดจัดงาน “ร่มจันกัลยาณี” ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ และเรียนเชิญท่านให้เกียรติร่วมงานดังกล่าว
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช