ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริฉัตร  อุทิศสาร ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนมิราเคิล มิวสิค ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปริฉัตร  อุทิศสาร  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๖๐๙  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนมิราเคิล มิวสิค  ประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช  ภายใต้โครงการมิราเคิล มิวสิค “สานฝัน  เยาวชนจิตอาสา  สู่ศิลปิน”  ประจำปีงบประมาณ  พุทธศักราช ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
จัดโดย : กรมส่งเสริมวัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิล  ออฟไลฟ์  และบริษัทเซเว่นสตาร์สตูดิโอ จำกัด  ผู้ผลิตรายการชุมทางดาวทอง  สถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ (HD)
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช