ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนชะอวด ครบรอบ ๖๗ ปี “๖๗ ปี สร้างโดม สร้างร่มให้น้อง”

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช และตัวแทนคณะครู  ร่วมงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษามหากุศล เนื่องในโอกาสวันสถาปนาโรงเรียนชะอวด ครบรอบ ๖๗ ปี “๖๗ ปี สร้างโดม สร้างร่มให้น้อง” ณ โรงเรียนชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช