กิจกรรมเสริมประสบการณ์ บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นักเรียนโครงการ SMGP

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ บูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนโครงการพัฒนานักเรียนความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMGP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔๑๑ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และบูรณาการความรู้ ผ่านกระบวนการคิด และการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ โดยมีนายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี มีคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น ๒ กิจกรรม
??การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุเบื้องต้นและการตรวจสอบสารเสพติด
ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
พ.ต.อ หญิง อมรรัตน์ พลเกษตร
พ.ต.ท.จิรพงค์ เจียดคง
พ.ต.ต หญิง ศิริรัตน์ กันชาติ
ว่าที่ ร.ต.ต.อับดุลหะลีม มะหมัด
??‍⚕️การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและกู้ชีพขั้นพื้นฐาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย
นายเจษฎา จันทรศรี และ นางสาวโชติกา ช่างสลัก พยาบาลวิชาชีพ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช