การประชุมคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ร่มจัน กัลยาณีฯ ครั้งที่ ๒๐”

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๑๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดงาน “คืนสู่ร่มจัน กัลยาณีฯ ครั้งที่ ๒๐” ที่กำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยตัวแทนศิษย์เก่ากัลยาณีฯ ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช