กิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ ๑๐๕ ปี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จัดกิจกรรมวันสถาปนา ครบรอบ ๑๐๕ ปี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม รำลึกถึงบรรพบุรุษ ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมทั้งเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี รู้จักการทำงานเป็นระบบ ตลอดจนเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ และร่วมกันนำภัตตาหารมาถวายพระสงฆ์ จำนวน ๒๖ รูป โดยมีนายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน และครูอาวุโส ร่วมกิจกรรม ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสันติภัทร โคจีจุล ศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่นที่ ๗๐) และนางนวลใย สุทธิพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นคร อุทิศ” ร่วมพิธีในครั้งนี้
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช