ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการติวเสริมความรู้ โอลิมปิกวิชาการ สอวน.

 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อเข้าติวพร้อมกันใต้ตึก SMGP วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 7.30 น
(นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อให้มาเข้าประชุมในเวลาดังกล่าวด้วย)

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช