ประกาศเผยแพร่ซื้อมัลติมีเดีย SMGP รวม 8 รายการติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช