ขอแสดงความยินดีกับทีมโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช/ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เป็นประธานในพิธีปิดและพิธีมอบโล่รางวัลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ๓x๓ รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปี ๑๘ ปี ชาย หญิง การแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช “สพม.นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช (ฝั่ง ๒)
? รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีชาย ?
?? รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช A
?? รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม A
?? รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนเบญจมฯ A
?? รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนทุ่งสง
? รุ่นอายุไม่เกิน ๑๕ ปีหญิง ?
?? รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา A
?? รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช B
?? รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม
?? รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนทุ่งสงสหประชาสรรค์
? รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ชาย ?
?? รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมฯ B
?? รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนสตรีทุ่งสง A
?? รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนเบญจมฯ A
?? รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย นนครศรีธรรมราช A
? รุ่นอายุไม่เกิน ๑๘ ปี หญิง ?
?? รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา A
?? รองชนะเลิศอันดับ ๑ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช A
?? รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรีบนทุ่งใหญ่วิทยาคม
?? รองชนะเลิศอันดับ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช