ขอเชิญนักเรียนประกวดคำขวัญทางวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช