ขอเชิญนักเรียนร่วมประกวดส่งผลงาน Infographic Design with CANVA ระดับ ม.ปลาย เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี 2566รายละเอียด Infographic Design with CANVAติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช