ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566 วิชาคณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์และคอมพิวเตอร์

นักเรียนที่สมัครและ ชำระเงินแล้วแต่ไม่มีชื่อ  คลิกเพื่อยื่นคำร้อง

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช