4ประกาศผู้ชนะซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน SMGP จำนวน 8 รายการติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช