1ประกาศเผยแพร่แผนจ้างทัวร์จัดกิจกรรมค่าย M.3 ปี2566ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช