ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี

ขอแสดงความยินดีกับนายพรภวิษย์ คำมณี  และนางสาวพิชชาพร อัครกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๘ ได้รับรางวัลชนะเลิศ  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ประเภททีม ประจำปี ๒๕๖๖ ณ โรงแรมทวินโลตัส ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ฝึกซ้อมและควบคุมโดย : คุณครูอทิตยา จันทรัตน์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
คลิกดูภาพกิจกรรม
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช