ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๒๗ “English Contest 27th”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ชิงแชมป์ระดับภาคใต้ ครั้งที่ ๒๗ “English Contest 27th”
?? รางวัลชนะเลิศ ประเภททีม (Quiz) ระดับ ม.ปลาย
? นายพีรดนย์ จินดาฤกษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๑๒
? นางสาววงศ์วรรณ เกื้อกูลสงฆ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๑๒
? นางสาวภิญญาพัชญ์ ขนอม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕๑๒
?? รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภททีม (Quiz) ระดับ ม.ต้น
(หลักสูตรที่เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน)
? เด็กชายวิชญ์ สุขสอาด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๑๒
? เด็กชายกีรติ รัตนาภรณ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓๑๒
? เด็กชายธนกฤต กราพงศ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒๑๓
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวขวัญฤทัย ถาวรรัตน์ และนายเอกรัฐ เพชรรักษ์
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช