ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐพรรวษา สุขกรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ การประกวดธิดาดอกจูดและขวัญใจชาวชะอวด ประจำปี ๒๕๖๖

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฐพรรวษา สุขกรี (โกลเด้น) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖๐๒ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ??
?ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ? พร้อมเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท
การประกวดธิดาดอกจูดและขวัญใจชาวชะอวด ประจำปี ๒๕๖๖ ???
“โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอชะอวด ดอกจูดบานและของดีเมืองชะอวด”
จัดโดย : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอำเภอชะอวด เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ สนามหน้าเทศบาลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
? ขอบคุณ ภาพจากเพจ : @ที่นี่ชะอวด -This is ChaUat
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช