ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้นำเยาวชน “YOUTH LEARDERS NEXTGEN”

วันอาทิตย์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๖ นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นางผาสุข ถาวร และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมผู้นำเยาวชน “YOUTH LEARDERS NEXTGEN” โดยมีพลโท จิรัฏฐ์ สุตาสุข เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารบก เป็นประธานสรุปผลการจัดกิจกรรมเสริมสร้างผู้นำเยาวชน และมีนายอภิชญะ อินทรสาร ประธานกิจกรรมผู้นำเยาวชนฯ ในนามมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นผู้สรุปรายงาน (ผ่านระบบออนไลน์)
ทั้งนี้ เวลา ๑๑.๐๐ น. พลตรี ธนัช ฉิมพาลี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑ เป็นประธานพิธีเปิด กิจการผู้นำเยาวชน พันตรีเอกราช ช่วยนาเขต นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมตัวแทนสถานศึกษา มอบเหรียญ และเกียรติบัตรแก่ผู้นำเยาวชน ณ ศูนย์ฝึก มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช