พิธีทักษิณานุปทาน อุทิศแด่บรรพชนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช มอบหมายให้นายเรืองศักดิ์ สุพงษ์วิบูลพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ กล่าวต้อนรับและร่วมพิธี “ทักษิณานุปทาน อุทิศแด่บรรพชนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช” ประจำปี ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่บรรพชนฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลบุญสารทเดือนสิบ รวมทั้งร่วมสืบสานประเพณี ความกตัญญูต่อองค์กรและบุคลากรที่ล่วงลับ สร้างความสามัคคี เชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและชมรมครูเก่า และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชาวกัลยาณีศรีธรรมราช โดยมีนายปราโมทย์ ช่วยพัฒน์ ประธานชมรมครูเก่าโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้ ศิษย์เก่ากัลยาณีฯ รุ่น ๘๐ ได้ร่วมสมทบทุน มอบเงินจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ครูบาอาจารย์กัลยาณีฯ ผู้ล่วงลับไปแล้ว
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช