ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย การประกวด วีดีทัศน์ “นครสะอาดและสวยด้วยสองมือเรา”

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รองชนะเลิศ และชมเชย การประกวด วีดีทัศน์ “นครสะอาดและสวยด้วยสองมือเรา” ตามโครงการ “นครสะอาดและสวยด้วยสองมือเรา” จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช