การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานโครงการงานวิชาการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกัลยาณีศรีธรรมราช
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช