4ประกาศผู้ชนะ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทัวร์จัดกิจกรรมค่าย M.3 ASEAN Nation Camp 2023ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช