กิจกรรมมุทิตาจิต แด่คุณครูสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช พร้อมใจกันจัดกิจกรรมมุทิตาจิต แด่คุณครูสมวงศ์ ใหม่ละเอียด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ โดยมีตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียนร่วมมอบช่อดอกไม้ ขับร้องบทเพลง และกล่าวแสดงความรู้สึกแด่คุณครู ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช