ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกรีฑา “สพม.นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ ๒

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช  ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  เหรียญเงิน  และเหรียญทองแดง  จากการเข้าร่วมการแข่งขันกรีฑา รุ่นอายุ ๑๘ ปีชาย  และรุ่นอายุ ๑๘ ปีหญิง  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒  ในการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช “สพม.นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖  ณ  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล)  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ขอบคุณภาพและข่าว : ครูผาสุข
คลิกดูภาพกิจกรรม

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช