ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรม “คนเก่งสังคม” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายสง่า นาวารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกิจกรรม “คนเก่งสังคม” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ณ อาคารอเนกประสงค์ ๑๐๐ ปี กัลยาณีฯ
ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช