หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 เมษายน 2564 ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)
18 เมษายน 2564 ตารางกำหนดการรับเอกสาร ปพ.1 และปพ.2
16 เมษายน 2564 แจ้งการเรียนปรับพื้นฐาน โครงการ HUB โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
16 เมษายน 2564 ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
7 เมษายน 2564 Foreign Language Department , Kanlayanee Si Thammarat School is recruiting a foreign teacher.
7 เมษายน 2564 ประกาศรับสมัครครูชาวต่างชาติ
1 เมษายน 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2564 จำนวน 106 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
30 มีนาคม 2564 ตารางสอนเสริมความรู้นักเรียนช่วงปิดภาคเรียน ม.2 และ ม.3
1 8 9 10 11 12 18

กิจกรรมเด่น

1 8 9 10 11 12 82

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 8 9 10 11 12

ภายในปี พ.ศ.2564 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความพอเพียง