หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

19 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ
18 เมษายน 2565 การปักชุดนักเรียนและชุดพละ
18 เมษายน 2565 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่พยาบาล
11 เมษายน 2565 ผลการสอบคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
9 เมษายน 2565 รายชื่อ เลขประจำตัวนักเรียน และ e-mail ของนักเรียน ชั้น ม.1, ม.4 ปีการศึกษา 2565
7 เมษายน 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
7 เมษายน 2565 ตัวอย่างทรงผมและการแต่งกายของนักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
31 มีนาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างสอนวิชาคณิตศาสตร์ และครูอัตราจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ
28 มีนาคม 2565 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี
16 มีนาคม 2565 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อหนังสือเรียนประจำปี 2565 จำนวน 101 รายการ
1 9 10 11 12 13 23

กิจกรรมเด่น

1 9 10 11 12 13 155

ข่าวการแข่งขันประกวดต่างๆ

ข่าวฝ่ายงาน

2 มีนาคม 2563 รับสมัครครูชาวต่างชาติ EP
21 กุมภาพันธ์ 2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy) SMGP
17 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (Lab boy)โครงการ SMGP
12 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทัวร์จัดค่ายกิจกรรม M๒ Three ASEAN Naitons Camp๒๐๒๐ ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสาธารณรัฐสิงคโปร์
30 มกราคม 2563 รายละเอียดขอบเขตงานจ้างเหมาบริการทัวร์ (TOR)กิจกรรมดูงาน ณ สหพันธรัฐมาเลเซียและสหพันธรัฐสิงคโปร์
1 9 10 11 12 13 15

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 9 10 11 12 13 30

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช