หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

23 พฤษภาคม 2564 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
23 พฤษภาคม 2564 ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ปรับตามสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019
21 พฤษภาคม 2564 แนวปฏิบัติการจำหน่ายกระเป๋าและเครื่องแต่งกายของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2564
20 พฤษภาคม 2564 ตารางเรียนตารางสอนภาคเรียนที่ 1/2564
8 พฤษภาคม 2564 ประกาศห้องสอบวัดความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม(โควตา) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
30 เมษายน 2564 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
28 เมษายน 2564 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
23 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
1 9 10 11 12 13 20

กิจกรรมเด่น

1 9 10 11 12 13 103

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 9 10 11 12 13 17

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช