หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

8 พฤษภาคม 2564 ประกาศห้องสอบวัดความรู้ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เดิม(โควตา) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
30 เมษายน 2564 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564
28 เมษายน 2564 ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
23 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
21 เมษายน 2564 รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล
19 เมษายน 2564 การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนปกติ) ประจำปีการศึกษา 2564
18 เมษายน 2564 ประกาศแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)
18 เมษายน 2564 ตารางกำหนดการรับเอกสาร ปพ.1 และปพ.2
1 11 12 13 14 15 22

กิจกรรมเด่น

1 11 12 13 14 15 112

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 11 12 13 14 15 19

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช