หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 มีนาคม 2564 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 15- 18 มีนาคม 2564
5 มีนาคม 2564 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประเภทนักเรียนเดิม
25 กุมภาพันธ์ 2564 การรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภท โครงการห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
15 กุมภาพันธ์ 2564 Foreign Language Department , Kanlayanee Si Thammarat School is recruiting a foreign teacher.
10 กุมภาพันธ์ 2564 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศสอนวิชาภาษาอังกฤษ
20 มกราคม 2564 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
19 มกราคม 2564 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1- 3 กุมภาพันธ์ 2564
1 13 14 15 16 17 22

กิจกรรมเด่น

1 13 14 15 16 17 112

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 13 14 15 16 17 19

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช