หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 14 15 16 17 18 20

กิจกรรมเด่น

1 14 15 16 17 18 103

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 14 15 16 17

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช