หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

13 พฤศจิกายน 2563 ปฏิทินนัดหมายนักเรียน
12 พฤศจิกายน 2563 รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ-โครงการSMGP
3 พฤศจิกายน 2563 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทุนการศึกษา ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
27 ตุลาคม 2563 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 2- 5 พฤศจิกายน 2563
15 ตุลาคม 2563 ขอเชิญร่วมแข่งขันบาสเกตบอล 3×3 ระหว่างวันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2563 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
31 สิงหาคม 2563 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563
25 สิงหาคม 2563 คุณครูตรวจสอบ Bookmark ภาคเรียนที่ 1/2563
14 สิงหาคม 2563 ขอเรียนเชิญประชุม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราช
1 15 16 17 18 19 22

กิจกรรมเด่น

1 15 16 17 18 19 112

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

1 15 16 17 18 19

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียน

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช