หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

15 พฤษภาคม 2563 คำชี้แจง สำหรับผู้ปกครองของนักเรียนชั้น ม.5-ม.6 การจัดการการศึกษาทางไกล ในสถานการณ์โควิค-19
10 พฤษภาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์โรค COVID-19 ขอให้นักเรียนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราชทุกคนตรวจสอบการใช้งานอีเมลโรงเรียน
28 เมษายน 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการการรับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 (ภายใต้ พรก.ฉุกเฉิน)
30 มีนาคม 2563 การรับเอกสาร ปพ.1 และปพ.2 ของนักเรียนชั้น ม.3 และม.6 ปีการศึกษา 2562
18 มีนาคม 2563 การวัดผลและประเมินผลโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
9 มีนาคม 2563 ข่าวจากสื่อมวลชน รร.กัลยาณีฯ เมืองคอน ใช้มาตรการตรวจเข้ม! สอบเข้า ม.1และ ม.4 เพื่อป้องกันโควิด-19
9 มีนาคม 2563 ประกาศสมาคมศิษย์เก่ากัลยาณีศรีธรรมราชของดจัดโครงการสอนเสริมความรู้ช่วงปิดเทอม
9 มีนาคม 2563 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2
1 16 17 18 19 20

กิจกรรมเด่น

1 16 17 18 19 20 103

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช