หน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 มีนาคม 2563 แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม และแก้ไขสถานการณ์โรคติดต่อ เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
5 มีนาคม 2563 การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3 มีนาคม 2563 ประกาศโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เรื่อง การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส
24 กุมภาพันธ์ 2563 ปฏิทินปฏิบัติงานนัดหมายนักเรียน
7 กุมภาพันธ์ 2563 ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
30 มกราคม 2563 ปฏิทินการรับนักเรียน ม.1และม.4 ปีการศึกษา 2563
8 มกราคม 2563 ตรวจสอบ bookmark ตั้งเเต่วันที่ 9 – 15 มกราคม 2563
26 ธันวาคม 2562 ประกวดทําคลิปวิดีโอและสื่อประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ ม.ต้นและ ม.ปลาย
1 17 18 19 20

กิจกรรมเด่น

1 17 18 19 20 21 103

ข่าวฝ่ายงาน

คนเก่งกัลยาณีฯ

ภายในปี พ.ศ.2568 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช เป็นโรงเรียนคุณภาพ นักเรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในการพัฒนา

ติดต่อสอบถามโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช